Nuttige tips

Lichthinder is de overlast die wordt veroorzaakt door kunstlicht. Het gaat hierbij niet enkel om hinder door verblinding of verstoring door de lichtbron zelf, maar ook om vermindering van de nachtelijke duisternis. Sinds 1997 is lichthinder als thema opgenomen in de Vlaamse milieuplanning. Daarnaast zijn in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) een aantal algemene voorwaarden met betrekking tot lichthinder opgenomen. Het gevoerde Vlaamse beleid richt zich in de eerst plaats op sensibilisering

Enkele nuttige tips om lichthinder te beperken

Wat ?

- Zorg ervoor dat het licht zoveel mogelijk op het gewenste object of de gewenste zone schijnt
- Voorkom overbodige verlichting
- Hou het vermogen van de lamp zo laag mogelijk en gebruik energiezuinige lampen en aangepaste verlichtingstoestellen


Wanneer ?

- Het verlichtingsniveau moet niet altijd even hoog zijn: gebruik beheersystemen en bewegingsmelders
- Doof de verlichting wanneer ze niet noodzakelijk is of geen zin heeft
- Hou rekening met andere vormen van verlichting die aanwezig zijn


Hoe ?

- Kies een verlichtingstoestel dat de lichtbron zo goed mogelijk afschermt
- Vermijd direct zicht op de lamp
- Vermijd lichtbronnen die boven de horizontale as schijnen
- Laat het licht van boven naar beneden schijnen
- Verlicht gelijkmatig 

Hoe lossen we lichthinder op ?

In de video hiernaast leggen we uit wat lichthinder en lichtpolutie is en hoe we bewuster kunnen verlichten. Meer nog. Wist u dat te veel licht slecht is voor mens en dier ?

Locaties

Walraversyde
Nieuwpoortsesteenweg 636
8400 Oostende

Astropolis
Duinkerkseweg 16
8400 Oostende

Contact
  • Tel.: 059/80.67.66
  • Tel.: 059/51.83.88


Site was made with Mobirise